a

Energiaremontti

Aika ottaa lämpö talteen – hyödynnetään hukkalämpö

Meidän ammattilaistiimimme auttaa mielellään kiinteistöänne vähentämään hukkalämpöä, jotta kiinteistönne energiatehokkuus paranisi. Tarjoamiamme keinoja energiatehokkuuden edistämiseen löytyy useampia.

Lämpöpumppujärjestelmät (PILP ja MLP) 

Erilaisilla lämpöpumppujärjestelmillä voidaan useassa tapauksessa alentaa kiinteistön energiankulutusta merkittävästi. Lämpöpumppujärjestelmillä esimerkiksi poistoilmaan (PILP) tai maaperään (MLP) sitoutunut lämpöenergia otetaan talteen ja siirretään pumpulla osaksi kiinteistön lämmitysjärjestelmiä.

Etenkin vanhemmissa kiinteistöissä on yleensä käytössä ainoastaan poistoilmanvaihto, jolloin poistuva lämmin ilma hukkuu taivaan tuuliin. Lämpöpumpuilla poistuva lämpö saadaan kustannustehokkaasti napattua talteen ja siirrettyä lämpimään käyttöveteen sekä patteriverkostoon.

Lämmöntalteenotto voidaan usein lisätä ilman, että koneen ilmanvaihtohormistoa tarvitsee uusia.

Käyttövesimittarien asennus

Huoneistokohtaisella käyttövesimittareiden asennuksella voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä kylmän että kuuman veden käytössä eri kohteissa. On tutkittu, että kulutusperusteinen eli mittarilukemaan perustuva vedenkäyttö vähentää vedenkulutusta jopa kymmeniä prosentteja.

Ympäristöministeriön määräyksestä vesimittarit ovatkin olleet pakollisia asentaa uudiskohteisiin alkaen vuodesta 2011. Mittareilla on myös positiivinen vaikutus taloyhtiöiden taloudelliseen tasa-arvoon, kun jokainen maksaa juuri sen mukaan kuin vettä kuluttaa.

Olihan teidän taloyhtiössänne käytössä jo käyttövesimittarit?

Patteriventtiilien vaihtaminen ja lämmitysjärjestelmän perussäätö

Kun lämmitysjärjestelmän säädöt ovat kohdallaan, rakennuksen sisälämpötila pysyy tasaisena, eikä turhaa energiaa kulu. Säätöjen ollessa pielessä, eri huoneiden väliset lämpötilaerot voivat olla merkittäviä ja energiaa kulua reilusti hukkaan. Epätasapaino perussäädöissä vaikuttaa myös asumismukavuuteen. Säädöistä huolehtiminen ei vain ekoteko, vaan myös talousteko taloyhtiötasolla.

Mikäli epäilette, että patteriventtiilinne on aika vaihtaa tai lämmitysjärjestelmänne kaipaa perussäätöä, hoidamme työn taloyhtiöönne sujuvasti – tarvittaessa molemmat.