a

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Kvartti Putkiremontti Oy huolehtii lainmukaisesta tietosuojakäytännöstä.

Rekisterin pitäjä

Nimi: Kvartti Putkiremontti Oy / Teemu Kallio
Y-tunnus: 3377004-4
Osoite: Laurintie 138 B
Postinumero: 01400
Postitoimipaikka: Vantaa
Puhelinnumero: 040 511 1570
Sähköpostiosoite: teemu.kallio@kvarttiputkiremontti.fi

Rekisterin nimi

Kvartti verkkosivuston käyttö- ja viestintärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme kerättäviä henkilötietoja asiakassuhteita koskevissa asioissa, kuten myynnissä, tilausten ja asiakkuuksien hallinnassa tai muissa yrityksemme tarjoamissa palveluissa. Käsittelemme asiakkaidemme tietoja pääasiassa sopimuksen perusteella tai asiakkaan antamalla erillisellä suostumuksella, tai perustuen lakisääteisten velvotteiden noudattamiseen tai asiakassuhteeseen liittyvään rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Verkkosivuvierailijoiden tietoja käsitellään muun muassa tietoturva-asioista huolehtimiseen ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keräystä varten, perustuen kävijän antamiin suostumuksiin esimerkiksi evästeiden hyväksymisen kautta.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietoseloste

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilö- tai yrityksen tietojaan:

 • Yrityksen nimi
 • Ostajan nimi
 • Myyjän nimi
 • Y-tunnus
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muut vapaamuotoiset tiedot

Lisäksi tallennamme lomakkeiden/tilauksen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika), sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot mahdollisten ongelmatilanteiden ja järjestelmän väärinkäytön tunnistamisen varalta.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston sivut voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta. Sen lisäksi verkkosivusto kerää automaattisesti lokitietoja. Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään tai viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja IT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. IT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Sivuston tietoliikenne on salattua.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle. Tarkastuspyynnöstä on oikeus periä kohtuullinen korvaus.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Ohjeet evästeiden käytön estämiseen löydät selaimesi omilta ohjesivuilta:

Firefox
Chrome
Chrome Android
Chrome iOS
Opera
Internet Explorer
Safari
iOS Safari

 

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Tilastoinnin evästeet voivat tallentaa mm. seuraavanlaista tietoa:

 • Vierailun kellonaika
 • Vieraillut sivut sivustollamme
 • Mistä vierailija saapui sivustolle
 • Mitä selainta vieralija käytti